IZKI
Бронювання

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Отримувача послуг /Користувачів/Неавторизованих користувачів.

1.2. Персональні дані Отримувача послуг /Користувача/Неавторизованого користувача під час реєстрації, автоматичного розміщення, отримання і передання інформації під час використання Сайту отримує Продавець, якому належить Сайт.

1.3. Отримувач послуг /Користувач/Неавторизований користувач зобов’язаний ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами шляхом оформлення замовлення на Послуги та/або реєстрації в особистому кабінету на Сайті.

1.4. Отримувач послуг /Користувач/Неавторизований користувач не має права використовувати Сайт, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.5. Отримувач послуг /Користувач/Неавторизований користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає Продавцю право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані на умовах цієї Політики конфіденційності.

1.6. Отримувач послуг /Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним при використанні Сайту, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

1.7. Отримувач послуг /Користувач визнає, що в разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних та інших даних. Надавач послуг не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

1.8. Достатнім повідомленням Отримувача послуг /Користувача про включення його даних до бази даних Продавця буде лист-повідомлення, надісланий на електронну пошту Користувача, зазначену при реєстрації на Сайті та/або при оформленні замовлення на Товар.

2. Види інформації та персональних даних, що можуть збиратись:

Ім’я, прізвище, по-батькові Покупця/Користувача, назва Отримувача послуг /Користувача, всі реквізити Отримувача послуг /Користувача (контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса проживання)

Файли Cookies для того, щоб визначити браузер Отримувача послуг /Користувача/Неавторизованого користувача і надати залежні від цього послуги, наприклад зберігання даних в кошику між відвідуваннями Сайту.

Інформація про помилки роботи Сайту, ініційовані Отримувачем послуг /Користувачем/Неавторизованим користувачем.

IP-адреса Отримувача послуг /Користувача/Неавторизованого користувача для ведення журналу активності.

В процесі збору даних інформація не змінюється.

3. Ціль використання інформації та персональних даних

3.1. Для ідентифікації особи як Отримувача послуг /Користувача може бути використано ім’я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, пароль доступу до особистого кабінету, адреса проживання.

3.2. Для відправки кореспонденції та інформаційних повідомлень Надавача послуг може відображатися ім’я, прізвище, по-батькові, назва Отримувача послуг /Користувача, реквізити, контактні телефони, адреса електронної пошти.

3.3. Контактна інформація може бути використана у поштових розсилках, наприклад: повідомленнях про новини Сайту, акції або спеціальні пропозиції від Отримувача послуг та/або його партнерів. Отримувач послуг /Користувач завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні або у відповідному розділі особистого кабінету.

3.4. Інформація про Отримувача послуг /Користувача, в тому числі персональні дані, використовуються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та інших відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, для ідентифікації Отримувача послуг /Користувача, з метою надання послуг, обробки платежів, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг.

4. Умови надання доступу до персональних даних Отримувача послуг /Користувача/Неавторизованого користувача

4.1. Продавець не передає персональні дані Отримувача послуг /Користувачів/Неавторизованих користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.

4.2. Продавець гарантує захист інформації Отримувача послуг /Користувача, в тому числі конфіденційної, від несанкціонованого доступу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

4.3. Розкриття персональних даних без згоди Отримувача послуг /Користувача/Неавторизованого користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заяви та отримувати такі дані.

5. Зміна/видалення інформації

Покупці/Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, для цього достатньо скористатися налаштуваннями особистого кабінету. Робота Сайту з надання послуг Отримувачу послуг /Користувачу може бути призупинена з моменту зміни/видалення інформації Покупця/Користувача.

Достатнім повідомленням Отримувача послуг /Користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту, вказану Покупцем/Користувачем при реєстрації.

6. Зміни в Політиці конфіденційності

Продавець може змінити умови Політики конфіденційності шляхом публікації нової редакції Політики конфіденційності на Сайті.

Продавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Отримувач послуг /Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

Інші умови

У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-який пункт або його частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Ця Політика конфіденційності поширюється на Отримувача послуг/Користувача/Неавторизованого користувача з моменту, коли вони погодились з умовами даної Політики конфіденційності при проходженні реєстрації на Сайті та/або його відвідуванні.